تحریم افراد

چرا ظریف، زنگنه و آذری جهرمی تحریم شدند؟

احمد کارآمد، مدیر مسئول جهت پرس در توییتر در پاسخ به یک کاربر نوشت: با این تحریم‌های بی‌ضرر فقط آن فرد مذکور بیش از پیش جایگاهش در حاکمیت محکم می‌شود!
1401-4-13 13:13