کارشناس مسائل عمان

کارشناس مسائل عمان:

ایران و عمان به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند/ عده ای در داخل کشور مایل نیستند که عمان در تجارت ایران، جانشین دوبی شود

میرجواد میرگلوی بیات، کارشناس مسائل عمان گفت: مقامات عمان از 50 سال قبل به دنبال نزدیک کردن ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس بودند، چرا که این امر را در راستای منافع ملی خود می دانند.
1401-3-2 15:04