وریا غفوری‌

چرا وریا غفوری دغدغه مدافعان حرم را ندارد؟

دوگانه‌سازی‌های کاذب در ذهن مردم توسط افرادی مثل وریا غفوری چه خطری برای مردم و جامعه دارد؟
1401-3-2 14:44