اعتراضات در ایران

در وبگردی جهت پرس بخوانید؛

اعتراضات برای ایران، مردم انگلیس بدون حق اعتراض

کمدین انگلیسی از برخورد نخست وزیر انگلیس در برابر اعتراض مردمی این کشور به حالت عصبی گفت: او مردم ایران را به اعتراض تشویق می‌کند اما به مردم خود می‌گوید اعتراض ممنوع.
1401-9-29 09:31
معاون استاندار کردستان:

وضعیت دو مامور وخیم و دو اغتشاشگر نیز کشته شدند

رمضانی گفت: شب گذشته تجمع محدود، اما خشنی به ظرفیت حدود ۱۰۰ نفر در این شهر برگزار شد.
1401-8-6 15:14

اشک تمساح ند پرایس و دم خروسی که بیرون زد!

اظهار همراهی مقامات آمریکایی با مسائل اقتصادی مردم ایران در شرایطی که بخشی از مشکلات ریشه در تحریم‌های غیرقانونی این کشور دارد، تصویری آشوب‌ناک از سیاست خارجی را به نمایش گذاشته است.
1401-2-27 16:48