مو دانش آموز

در پی قیچی کردن موی دانش آموزان در یک مدرسه؛

آموزش و پرورش: رفتار فرد خاطی با دانش آموزان رسیدگی می‌شود

سخنگوی آموزش و پرورش در واکنش به انتشار ویدئوی قیچی کردن موی دانش آموزان در یکی از مدارس گفت: رفتار فرد خاطی با دانش آموزان عزیز مطابق ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بررسی و پیگیری می‌شود.
1401-1-25 10:52