حفره امنیتی

هشدار مرکز امنیت سایبری عربستان:

حفره‌های امنیتی در مرورگر کروم وجود دارد

مرکز امنیت سایبری عربستان نسبت به وجود یک حفره امنیتی در مرورگر گوگل کروم هشدار داد.
1401-1-24 22:26