کشف اسلحه

۲محموله سلاح جنگی در مازندران کشف شد!

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران از کشف دو محموله سلاح شامل دهها قبضه اسلحه جنگی در ورودی های استان توسط حافظان امنیت خبر داد.
1401-8-27 15:13