قرعه کشی جام جهانی 2022

قرعه کشی جام جهانی 2022

ایران با آمریکا و انگلیس هم گروه شد

ایران در جام جهانی 2022 با آمریکا، انگلیس و برنده پلی آف اروپا همگروه شد.
1401-1-12 21:59