دبیر دولت

با حکم مخبر؛

«علی بهادری جهرمی» دبیر هیئت دولت شد

معاون اول رئیس‌جمهور با صدور حکمی «علی بهادری جهرمی» را با حفظ سمت به عنوان دبیر هیئت دولت منصوب کرد.
1400-12-22 10:07