فرمانده انتظامی غرب استان تهران

برخورد قانونی نیروی انتظامی با اراذل و اوباش/ خط قرمز پلیس امنیت مردم است

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه پلیس برابر قانون و بدون مماشات با اراذل و اوباش برخورد می کند گفت: خط قرمز پلیس امنیت مردم است و جان خود را در این راه تقدیم می کنیم.
1400-11-26 12:55