تامین امنیت انرژی

یادداشتی تحلیلی؛

پشت پرده قراردادهای اسرائیل با کشورهای منطقه در حوزه انرژی چیست؟

چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی حاکم بر منطقه غرب آسیا، رژیم صهیونیستی را بر آن داشته تا با موج‌سواری بر بحران‌های حاکم، زمینه خروج این رژیم از انزوای منطقه‌ای را فراهم سازد.
1400-11-17 13:36