خدمات شهری

جمعیت تهران به حد اشباع رسیده است

رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفت: مدت‌هاست که جمعیت تهران به حد اشباع رسیده و خدمات شهری پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست.
1400-12-18 12:43
محققان امنیت سایبری اعلام کردند؛

خدمات شهری و بانکداری؛ هدف اصلی حملات باج‌افزاری

نتایج یک بررسی علمی نشان می‌دهد هدف بیش از نیمی از حملات باج‌افزاری در جهان سه صنعت خاص هستند که البته این به معنی ایمن بودن سایر صنایع نیست.
1400-11-16 17:29