خدمات دولتی

مواجهه عصبی با بی حجابی

این روزها شاهد رویکردهای عصبی و کمتر عالمانه درباره معضل بی حجابی هستیم. منع خدمات دولتی یکی از حادترین هایش بود.
1401-4-16 11:02

متن کامل آخرین نسخه طرح صیانت از فضای مجازی

جدیدترین نسخه از طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی موسوم به طرح صیانت نسخه 9 بهمن 1400در اختیار بینندگان عزیر قرار می گیرد:
1400-12-1 17:28
محققان امنیت سایبری اعلام کردند؛

خدمات شهری و بانکداری؛ هدف اصلی حملات باج‌افزاری

نتایج یک بررسی علمی نشان می‌دهد هدف بیش از نیمی از حملات باج‌افزاری در جهان سه صنعت خاص هستند که البته این به معنی ایمن بودن سایر صنایع نیست.
1400-11-16 17:29