حذف ارز ۴۲۰۰

بررسی موضوع ارز ۴۲۰۰ در جلسه غیرعلنی

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی نخواهد داشت و جلسات مجلس در این دو روز به صورت غیرعلنی برگزار ‌می‌شود.
1400-11-10 22:19