اتش زدن چادر

فیلم/ماجرای آتش گرفتن چادرهای معترضان اصفهانی

در ماجرای دیشب اصفهان نیرو انتظامی ده دقیقه فرصت میده تا افراد محوطه چادرها رو ترک کنن و بعدوارد عمل بشه که قبل از ورود نیرو انتطامی به محوطه، چادرهای کشاورزان توسط اراذل اوباش به آتش کشیده میشه! داخل فیلم کاملا مشخصه که نیروی انتظامی میگه ده دقیقه تموم شده و محل رو ترک کنین!
1400-9-4 15:20