رییس کشور امارات

باقری کنی:

صفحه جدیدی در روابط ایران و امارات گشوده می‌شود

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاکید کرد: امروز در نشست با انور قرقاش مشاورِ عالیِ سیاست خارجی شیخ خلیفه بن زاید رییس کشور امارات و خلیفه شاهین المرر وزیر مشاور در امور خارجی دولت امارات توافق کردیم تا صفحه جدیدی در روابط ایران و امارات گشوده شود.
1400-9-3 21:33