کالای خارجی

یادداشت تحلیلی به بهانه دیدار اخیر رهبری با نخبگان علمی

حمایت از تولید داخلی، در لوازم خانگی آری در فضای مجازی نه!؟

اعمال محدودیت بر محصولات خارجی و حمایت از تولیدات داخلی سیاست اصولی تمامی کشورهای پیشرفته در عرصه‌های مختلف تکنولوژی است. با این وجود در ایران تنها در یک حوزه با انکار مواجه می‌شود و آن عرصه راهبردی فضای مجازی است!
1400-8-29 12:07