نماینده پوتین

موضع مسکو در قبال بازگشت اعراب به دمشق و مذاکرات دولت سوریه با «قسد»/ مصاحبه با نماینده ویژه پوتین در امور سوریه

نماینده پوتین در امور سوریه با استقبال از تغییر مواضع کشورهای عربی در قبال دمشق تاکید کرد: گام بعدی پس از پیروزی بر تروریسم،‌بازسازی اقتصاد سوریه است که به سبب محاصره ضعیف شده و زیرساخت‌هایی که در نتیجه اقدامات تروریستی ویران شده است.
1400-8-27 21:46