تور اروپایی

اهمیت تور اروپایی علی باقری در آستانه مذاکرات وین چیست؟

معاون سیاسی وزارت امور خارجه در آستانه هفتمین دور مذاکرات وین به چند کشور اروپایی سفر کرد.
1400-8-24 20:12