حسن رحیمی

رئیس پلیس: حجم سلاح در تهران زیاد شده!

رئیس پلیس پایتخت از پلمپ ۶۱ قمارخانه و دستگیری ۳۹۸ نفر از اراذل و اوباش خبر داد.
1400-8-18 13:30