مشترک

یارانه برق مشترکان پرمصرف چگونه قطع خواهد شد؟

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان پرمصرف می بایست مصرف برق خود را کاهش دهند تا مشمول تعرفه های بالاتر نشوند.
1400-8-15 17:44

مبلغ باورنکردی قبض برق وزیر نیرو

مدیرعامل شرکت توانیر، گفت: طی پنج سال گذشته میزان مصرف برق وزیر نیرو همواره در حد الگوی مصرف بوده، بطوریکه از ۱۷۰ کیلووات ساعت تا ۲۳۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف داشتند و بطور میانگین زیر ۳۰ هزار تومان هر ماه قبض برق پرداخت کرده‌اند.
1400-8-10 12:34

کار مشترکان پرمصرف برق سخت می‌شود

با نصب کنتور‌های هوشمند؛ مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری پرمصرف در تهران از راه دور رصد خواهد شد.
1400-7-30 16:51