حمایت از لبنان

امیرعبداللهیان:

در روزهای سخت، آماده حمایت از لبنان هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان در گزارشی توییتری از سفر اخیرش به لبنان تاکید کرد: در روزهای سخت، آماده حمایت و یاری لبنان هستیم.
1400-7-17 12:21