حق الزحمه معلمان

جزئیات طرح تبدیل وضعیت استخدام معلمان

یک نماینده مجلس از تهیه و تدوین طرح تبدیل وضعیت استخدام معلمان خبر داد.مشمولان این طرح چه کسانی هستند؟
1400-7-6 17:38
رئیس جمهور:

حق الزحمه معلمان و خسارات ناشی از خشکسالی کشاورزان را پرداخت کنید

رئیس جمهور در دستوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: حق الزحمه معوقه معلمان و خسارات ناشی از خشکسالی کشاورزان را پرداخت کنید.
1400-6-31 12:14