زهرا چخماقی

تصویری جالب از خبرنگار معروف صداوسیما

تصویری جالب از زینب خانم چخماقی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در حال تهیه گزارش از مراسم شب قدر
1400-6-30 18:18