رشته توییت

مدیر مسئول جهت پرس:

مسئله حجاب در ایران پیچیده‌تر از مفاسد اقتصادی است

احمد کارآمد، مدیر مسئول سایت جهت پرس در رشته توییتی درباره حجاب نوشت: مسئله حجاب در ایران بسیار پیچیده تر از مبارزه با مفاسد اقتصادی بلکه حتی غنی سازی هسته ای است.
1401-9-29 20:24

چرا قیمت زمین در ایران طی سی سال هزار برابر شد؟

مهدی پناهی، روزنامه‌نگار اقتصادی نوشت: عرضه کم زمین توسط دولت و سایر بزرگ مالکان باعث گرانی زمین شده است، درحالی که در ابتدای انقلاب امام خمینی با نهضت مسکن سازی و عرضه زمین رایگان به دنبال حل مشکل مسکن بود.
1401-3-22 19:29

کوپن الکترونیک یا یارانه نقدی؟

مهدی پناهی، روزنامه‌نگاری اقتصادی با اشاره به دوراهی یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک نوشت: دولت شجاعت بخرج داد ولی تکثر اهداف حذف ارز ترجیحی باعث عدم تمرکز شده و ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک را دور از دسترس کرده است.
1401-3-18 23:13
آقای رئیسی و امیر‌عبداللهیان با مردم رو راست باشید

تصمیم دولت برای اربعین نه تنها غیرعقلانی است بلکه در عمل هم نشدنی است!

تصمیم دولت برای اربعین(اعزام30هزار نفر موکب دار از طریق سفر هوایی با کلی شرایط ساختگی!) نه تنها غیرعقلانی است که در عمل هم نشدنی است!
1400-6-23 23:03