نرخ فقر

اینفوگرافیک/ فقر در آمریکا

ایالات متحده ثروتمندترین کشور جهان محسوب می شود و با این وجود 34 میلیون نفر از ساکنان آن در فقر زندگی می کنند.
1400-6-21 12:42