اطلاحات

اصلاحات حاضرند انحراف فائزه هاشمی را محکوم کنند؟

این توییت را فرید مدرسی فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب زده، باید دید چهره‌های اصلی جریان اصلاحات حاضرند صراحتا مواضع ضدایرانی خانم هاشمی را مردود بدانند؟ حاضرند انحراف شفاف و بزرگ یکی از هم جبهه‌ای‌های خودشان را محکوم کنند؟ حاضرند برای ایران هزینه بدهند؟ یا خیر!‌
1401-4-13 14:44
گزارش تحلیلی جهت از واکنش رقبا به عملکرد چهل روزه دولت سیزدهم

پشت پرده مواضع اصلاحات با دولت رئیسی!/ رفاقت و نرمش یا عداوت و درشتی؟

در میان اظهارات اصلاح‌طلبان درباره دولت رئیسی هم اظهارات مثبت وجود دارد و هم منفی. رویکردی که نشان از تنوع و اختلاف سلایق در جریان اصلاحات ‌و البته سرگیجه و تشتتی دارد که برآیند وضعیت آن‌ها در چند سال اخیر است.
1400-7-6 11:47

آیا اصلاح طلبان حاضرند به جنگ با طالبان بروند؟

پیشنهاد جالب حاج حسین شریعتمداری، یک تیپ از مدعیان اطلاحات تشکیل شود و این افراد جهت اعزام به افغانستان ثبت نام کرده و برای مبارزه به پنجشیر یا هر نقطه دیگر افغانستان اعزام شوند. نامش هم میشود تیپ اصلاحاتیون!
1400-6-18 23:41