#افغانستان

تیم فوتبال دختران افغانستان پناهنده شدند

پرتغال به ۲۶ نفر از بازیکنان تیم ملی نوجوانان افغانستان به همراه اعضای خانواده‌های آنها، پناهندگی اعطا کرد.
1400-6-31 19:24

طالبان از لباس جدید ورزشکاران افغانستان رونمایی کرد + عکس

سرپرست ریاست تربیت بدنی دولت طالبان از لباس رسمی ورزشکاران کشور افغانستان رونمایی کرد.
1400-6-28 18:24

افغانستان قربانی نزاع هند و پاکستان

یک کارشناس مسائل افغانستان با تأکید بر اینکه دخالت نیروهای بیرونی در داخل افغانستان در هر مقطع و دوره ای اجازه نداده که دولت فراگیر تشکیل شود، گفت: حضور و دخالت پاکستان به خوبی در تحولات افغانستان به ویژه پنجشیر مشهود است و در تلاش هستند تا قدرت طالبان را تثبیت کنند
1400-6-17 12:28