حقوق نیروی انسانی

چالش‌های کسب و کار؛

نبود نقدینگی و نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات/مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور

یک کارآفرین و فعال فضای مجازی با تشریح چالش‌ها و مسائل کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، نبود رغبت سرمایه‌گذاری و خلأ کشور در منابع انسانی متخصص را از جمله این چالش‌ها عنوان کرد.
1400-6-6 10:47