مخازن

۵۶ درصد مخازن سدها خالی است

در حالی که شاهد کاهش ۱۶ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری هستیم، با ثبت ۲۲ میلیارد و ۹۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب در سدهای کشور، حدود ۴۴ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و حدود ۵۶ درصد این ظرفیت خالی است.
1400-12-9 13:49

تالاب هورالعظیم پرآب شد

با افزایش خروجی سد کرخه، آب به مخازن تالاب هورالعظیم رسید.
1400-4-29 20:13