اوضاع افغانستان

خط و نشان روسیه برای طالبان:

مسکو: آسیب به امنیت متحدانمان عواقب سنگینی برای طالبان دارد

دولت مسکو می گوید انتظار نمی رود که تا پاییز مذاکرات بین الافغانی حالت جدی به خود بگیرد حال آنکه درباره عواقب هر گونه تلاش طالبان برای تضعیف امنیت آسیای میانه هشدار داد.
1400-4-23 19:14