شارلی انویه

نماینده آشوریان در مجلس: تلاش صهیونیست‌ها و معاندین علیه ورزش ایران شکست خواهد خورد

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس با اشاره به تلاش صهیونیست‌ها و برخی معاندین برای اعمال محدودیت و محرومیت برای ورزش ایران در میادین بین‌المللی گفت: مطمئنا با ورود به موقع و مدیریت مسئولین کشور این حربه نیز شکست می‌خورد.
1400-9-4 08:59

درخواست نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس برای شرکت در انتخابات

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما مسیحیان در کنار برادران مسلمان خود با رعایت حقوق شهروندی و آزادی کامل، در پاسداری از وطن پای صندوق رای حضور می‌یابیم، از هموطنان مسیحی خود درخواست کرد تا بار دیگر با حضور در انتخابات دست رد به سینه دشمن بزنند.
1400-3-28 10:00