حشمتی

اعاده ۴۰۹ هکتار از اراضی اطراف تهران به ارزش۳۷ هزار میلیارد تومان

رئیس کل دادگستری تهران گفت: در سال ۹۹ فقط در یک مورد، ۴۰۹ هکتار از اراضی ارزشمند در اطراف شهر تهران که ارزش ریالی آن در حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بود، به بیت‌المال اعاده شد.
1400-3-8 16:00