مشاور رئیس جمهور

واردات ۳ میلیون دز واکسن کرونا از طریق مناطق آزاد؛ منتظر تایید وزارت بهداشت هستیم

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اگر روند تاییدیه های وزارت بهداشت خوب پیش برود، مناطق آزاد ۳میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور خواهند کرد.
1400-3-20 10:35