قاسمی

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

حد نصاب قبولی آزمون نظام‌مهندسی کاهش یافت

قاسمی نوشت: به معاون مسکن ابلاغ شد تا حد نصاب قبولی آزمون به ۴۸ درصد تقلیل پیدا کند.
1400-8-30 10:08

آقایان مجرد هم در سامانه ملی مسکن ثبت‌نام کنند

وزیر راه و شهرسازی گفت: دوشنبه هفته آینده تصویب خواهیم کرد که ثبت نام آقایان مجرد در سامانه ملی مسکن قانونی شود اما مجردها از امروز می توانند اقدام کنند.
1400-8-18 18:50