وزیر جنگ اسرائیل

کارگر منزل وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به حبس محکوم شد

دادگاه منطقه «لود» امروز کارگر منزل وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به اتهام جاسوسی به حبس محکوم کرد.
1401-6-15 17:11

واکنش وزارت خارجه تشکیلات خودگردان به اظهارات گانتز

وزارت خارجه فلسطین اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را که مدعی شده بود «کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت» محکوم کرد.
1400-12-4 21:13