علی ضیا

یکی از کارگردانان شبکه سه سیما اعلام کرد

احسان علیخان و علی ضیا آفت‌های شبکه سه بودند

کارگردان شبکه سه سیما گفت: از خیرات این بلوای اخیر حذف این دو پرمدعای توخالی پر هزینه از ویژه برنامه های سال نو و خصوصا ماه مبارک رمضان بود.
1401-12-27 08:50