درمان سرطان

فناوری نویدبخش درمان سرطان

پژوهشگران هلندی، یک سیستم دارو رسانی مبتنی بر نانوذرات ابداع کرده‌اند که می‌توانند داروهای بیماری‌هایی مانند سرطان را مستقیما به سلول‌های مورد نظر برسانند.
1400-7-21 19:18

کدام واکسن کرونا بیماری سرطان را درمان می‌کند؟

تحقیقات نشان داده که واکسن آسترازنکا برای درمان سرطان مفید است.
1400-6-15 19:11