پولهای بلوکه شده

آزادی ده میلیارد دلار ایران در عراق و کره جنوبی چه شد!؟

علی قلهکی طی توییتی نوشت: آزادسازی ۱۰میلیارد دلار از دارایی های ایران توسط آمریکا از دو کشور کره و عراق، شرط حضور آنها در مذاکرات بوده و در صورتی که خللی در آزادسازی منابع وارد شود، طبیعتا ادامه مذاکره بی‌معنی خواهد بود‌!
1400-10-27 13:20