غربزده‌ها

فیلم/ حقایق عجیبی از وضعیت آمریکا!

آمریکا شاید بهشت گمشده بسیاری از افراد باشد اما آمار های رسمی از حقایق تلخ این کشور سخن می گوید.
1400-7-29 10:05