لواسان

برخی مسئولین با نگاه عدالتخواهانه رهبر انقلاب فاصله دارند!

برکناری امام جمعه عدالت‌خواه لواسان که خار چشم مفسدان دانه‌درشت بود؛ نشان می دهد که برخی مسوولان، چقدر با نگاه عدالتخواهانه رهبر انقلاب فاصله دارند.
1400-6-20 10:44

«حلقه بانکداران» در کدام ستاد مستقر است؟

حلقه جدیدی از بانکداران در ستاد انتخاباتی همتی مستقر شده که با وجود اینکه امیدی به پیروزی ندارد ولی به شدت مشغول سازماندهی عملیات‌های خاص علیه کاندیداهای جریان انقلاب است.
1400-3-21 20:05