نظام سرمایه داری

یادداشتی تحلیلی بر یک فیلم

نگاهی جامعه شناختی بر «بازی مرکب»/ «نتفلیکس» در خدمت بازتولید پنهان سرمایه‌داری

محمد کریمی دهکردی و محمد جواد غلامرضا پور در یادداشتی مشترک به ابعاد فیلم "بازی مرکب" از جمله ایده اصلی، سبک بقاء و تضعیف یا تحکیم نظام سرمایه داری با نگاهی جامعه شناختی تحلیل کردند.
1400-8-23 20:27