خروج از افغانستان

پلیس‌ حقیقت در آمریکا

مهدی پناهی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: دولت آمریکا مخفیانه به شبکه‌های اجتماعی فشار می‌آورد تا به تعبیر خودش "اطلاعات نادرست" یا دیس اینفوها سانسور شوند. وزارت کشور آمریکا موضوعاتی مثل منشاء کووید، اثربخشی واکسنها، عدالت نژادی، خروج از افغانستان، حمایت آمریکا از اوکراین و ... مد نظرش است.
1401-8-10 20:43