پناهنده

طالبان: حقوق مساوی زنان و مردان را در آموزش تضمین می‌کنیم

طالبان وعده داد که حقوق مساوی در آموزش را برای زنان و مردان افغانستان تضمین کند.
1400-6-31 20:28

تیم فوتبال دختران افغانستان پناهنده شدند

پرتغال به ۲۶ نفر از بازیکنان تیم ملی نوجوانان افغانستان به همراه اعضای خانواده‌های آنها، پناهندگی اعطا کرد.
1400-6-31 19:24

بلند پروازی های اردوغان کار دستش داد

یک کاربر توییتر خبر از پناهنده شدن خدمه یک هواپیمای ترکیه ای داد
1400-6-11 14:18