سینمای هالیوود

اتحاد سینمایی ایران و روسیه در برابر سینمای غرب

روسیه و ایران حالا مشترکات زیادی در زمینه سینما از تحریم‌ فرهنگی تا تولید دارند که می‌توانند با عمل به آنها در قالب‌های همکاری برای تولید و برگزاری جشنواره های سینمایی، خود را به یکی از بزرگ‌رتین قطب‌های سینمایی دنیا در برابر هالیوود تبدیل کنند.
1401-10-7 22:20

فیلم/ مسئولان ایرانی کمی سیاست رسانه‌ای را از کشورهای عربی بیاموزند!

تیزر «الکمین» بزرگترین پروژه سینمایی تاریخ امارات متحده عربی است که به روایت جنگ یمن از لنز سربازان اماراتی حاضر در این نبرد می پردازد.
1400-8-25 19:06