محمد بنا

بنا: کیسه‌ای برای تیم ملی ندوخته‌ایم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: من باید درباره المپیک و عدم نتیجه‌گیری برخی اوزان پاسخ‌گو باشم.
1400-6-8 16:10