عدالتخواه

برخی مسئولین با نگاه عدالتخواهانه رهبر انقلاب فاصله دارند!

برکناری امام جمعه عدالت‌خواه لواسان که خار چشم مفسدان دانه‌درشت بود؛ نشان می دهد که برخی مسوولان، چقدر با نگاه عدالتخواهانه رهبر انقلاب فاصله دارند.
1400-6-20 10:44