پهلوی

اردشیر زاهدی وزیر خارجه دوران پهلوی درگذشت

اردشیر زاهدی وزیر خارجه دوران پهلوی و آخرین سفیر رژیم شاهنشاهی در آمریکا، در سن ۹۳سالگی پس از یک دوره بیماری در سوئیس درگذشت.
1400-8-28 15:40

آمار بانک جهانی از تعداد پزشکان ایرانی در زمان پهلوی

در دوره پهلوی به ازای هر ۴۰۰۰ ایرانی، یک پزشک وجود داشته است.
1400-8-9 10:28

خاطره داریوش از یورش ماموران رژیم پهلوی به منزلش

فرح دیبا اخیرا از جمهوری اسلامی به دلیل برخورد با هنرمندان انتقاد کرده است!
1400-6-30 18:32

پدربزرگ و مادربزرگ هامون چرا انقلاب کردند؟

پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها بخاطر شکم سیری انقلاب کرده بودند!
1400-4-12 16:50

طرفداران رژیم پهلوی بخوانند!

آیا میدونن زمان پهلوی دستور منسوخ زبان ترکی رو داده!
1400-4-10 14:00