رییسی

با تحریم متوقف نمی‌شویم

رئیس جمهور گفت: تحریم هرگز کشور را متوقف نخواهد کرد. هر روز که از عمر دولت می‌گذرد به پیشرفت کشور امیدوارتر می‌شوم و یقین دارم که گشایش‌های جدی در مسائل مختلف ایجاد می‌شود و امروز دشمنان به خوبی متوجه شدند که ایران در موضع اقتدار ایستاده و این اقتدار را از خون شهیدان خود داریم و اجازه نمی‌دهیم آثار خون شهدا از بین برود.
1400-9-2 09:57