مثبت هجده

"مثبَت هِجدَه" یک ویژه نامه تخصصی برای نمایش عریان و بی‌پرده تصاویر و صحنه‌های مبتذل و حتی مستهجن صنعت سینما و فیلم ایران است که عده‌ای سوداگر فرصت‌طلب با سوء استفاده از غفلت دستگاه فرهنگی کشور درحال تولید و پمپاژ آن به جامعه هستند.

مثبَت هِجدَه آمده تا روی زشت تولیدات ضدخانواده و ضدفرهنگ را به رخ جامعه بکشد. فیلم پیش رو بخشی از محتوای نامتعارف چند روز اخیر این سرویس ها است!

متلک زشت سام درخشانی در سریال روزی روزگاری مریخ

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال روزی روزگاری مریخ ) منتشر شده است:
1401-10-14 10:33

کنایه جنسی به امیر جعفری در سریال جیران

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال جیران ) منتشر شده است:
1401-10-14 10:30

گفتگوهای آلوده به الفاظ رکیک در سریال پوست شیر

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال پوست شیر) منتشر شده است:
1401-9-16 14:15

ترویج استعمال دخانیات در شبکه نمایش خانگی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1401-9-14 15:14

خشونت فراقانونی در سریال خون سرد

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال خون سرد) منتشر شده است:
1401-8-24 08:47

رقص و عشوه گری مرد، برای زنان نامحرم در سریال جیران

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال جیران) منتشر شده است:
1401-8-17 12:52

فیلم/ استفاده از کنایه‌های جنسی بین زن و مرد در سریال روزی روزگاری مریخ

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال روزی روزگاری مریخ) منتشر شده است:
1401-8-15 08:39

الفاظ دور از ادب و زننده‌ی علیرضا خمسه

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال کافه آپارات) منتشر شده است:
1401-8-15 08:34

گفتگوی جنسی با حالت مستی در سریال جیران

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال جیران) منتشر شده است:
1401-8-14 09:01

ترویج خشونت به سبک فرزندکشی در سریال نوبت لیلی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال نوبت لیلی) منتشر شده است:
1401-8-14 08:58

تماس بدنی بازیگران در سریال جیران

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال جیران) منتشر شده است:
1401-8-14 08:54

آموزش قمار و شرط بندی در سریال روزی روزگاری مریخ

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال روزی روزگاری مریخ) منتشر شده است:
1401-8-14 08:49

استفاده ابزاری از بانوان در سریال آفتاب پرست

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال آفتاب پرست) منتشر شده است:
1401-8-14 08:43

نگاهی به سریال«آنتن»/ تحریک دانشجویان به کشف حجاب گروهی

در این گزارش نشان خواهیم داد که آنتن چگونه به واسطه تاکید بر خنده گرفتن به هر قیمتی، دچار «ازخودبیگانگی فرهنگی» شده و در دام «اباحه‌گری» و ابتذال می‌افتد.
1401-7-17 09:42

فیلم/عشوه‌گری زن نامحرم در سریال آفتاب‌پرست

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال آفتاب پرست) منتشر شده است:
1401-6-23 15:18