مثبت هجده

"مثبَت هِجدَه" یک ویژه نامه تخصصی برای نمایش عریان و بی‌پرده تصاویر و صحنه‌های مبتذل و حتی مستهجن صنعت سینما و فیلم ایران است که عده‌ای سوداگر فرصت‌طلب با سوء استفاده از غفلت دستگاه فرهنگی کشور درحال تولید و پمپاژ آن به جامعه هستند.

مثبَت هِجدَه آمده تا روی زشت تولیدات ضدخانواده و ضدفرهنگ را به رخ جامعه بکشد. فیلم پیش رو بخشی از محتوای نامتعارف چند روز اخیر این سرویس ها است!

فیلم/نمایش خشونت و شرط‌بندی در "میدان سرخ"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-10-13 12:29

فیلم/برجسته‌سازی و قبح زدایی از خیانت در سریال "خسوف"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-10-6 16:28

فیلم/ نمایش خشونت و ادبیات نامناسب در "میدان سرخ"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-10-6 16:21

فیلم/ نمایش پارتی‌های شبانه در "خسوف"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (خسوف) منتشر شده است:
1400-10-1 17:22

فیلم/ نمایش شرارت در "حرفه‌ای"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-9-29 13:14

فیلم/نمایش روابط آزاد دختر و پسر در "جزیره"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-9-28 10:08

فیلم/ تمسخر روایت منتسب به امام حسین در "نیسان آبی"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (نیسان آبی) منتشر شده است:
1400-9-22 20:46

فیلم/ نمایش خشونت و فقدان قانون در "میدان سرخ"

نمایش خشونت به امری بدیهی و رایج برای ایجاد هیجان و جلب توجه مخاطب در فیلم‌ها و سریال‌های شبکه نمایش خانگی تبدیل شده است که نمونه آن را در فیلم "میدان سرخ" می‌بینیم.
1400-9-20 18:36

فیلم/شوخی جنسی در "نیسان آبی"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (نیسان آبی) منتشر شده است:
1400-9-20 11:32

فیلم/چرا قبله عالم توقیف شد؟

پخش سریال کمدی-فانتزی «قبله‌عالم» به دلیل ابتذال بیش از حد و با هدف احترام به مخاطبان متوقف شد.
1400-9-2 08:33

فیلم/نمایش تربیت فرزند به سبک زندگی غربی در "خسوف"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-9-1 13:21

فیلم/عادی سازی شرارت و فقدان قانون در "حرفه‌ای"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-8-20 17:27

فیلم/ ترویج و عادی سازی ازدواج سفید در سریال "حرفه ای"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که روزهای اخیر در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است.محتوایی که باید طبق معیارهای صداوسیما در شبکه‌های نمایش خانگی تولید و منتشر شوند، متاسفانه به دلیل عدم نظارت صحیح دستگاه‌های متولی، شاهد وجود ناهنجاری گسترده اخلاقی و فرهنگی در آنها هستیم!
1400-8-18 17:00

فیلم/ شوخی نامناسب با کودکان در "شب آهنگی"

ویدئو زیر بخشی از محتوای نامتعارفی است که روزهای اخیر در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-8-18 16:46

فیلم/اعتراض بازیگر سینما به ترویج سیگار در نمایش خانگی!

ببینید اشاعه‌ی بی فرهنگی در سریال‌های نمایش خانگی به کجا رسیده که صدای خودشون هم در اومده:
1400-8-18 16:38